VisbyVisby

Nyheter från Visby

Annonser
Senaste Nytt
SR.se - Gotland
[Liknande]

Fastighetsägare: Krögare i Visby lurade dement hyresvärd


En restaurangägare i innerstan som inte accepterar att hyresavtalet skrivs om har stämts av en ny fastighetsägare som anser att kontraktet är orimligt.
2017-06-17 06:50

Liknande Artiklar
helagotland.se
[Liknande]

Bakläxa för regionen


En fastighetsägare i Östergarn fick inte bygga ny avloppsanläggning. Länsstyrelsen anser att regionen gjorde fel som avslog ansökan.
2014-01-21 12:51

SR.se - Gotland
[Liknande]

Fastighetsägare på Gotland stämmer hyresgäst på miljonbelopp för kontraktsbrott


En gotländsk fastighetsägare stämmer revisionsfirman Grant Thornton på 7,5 miljoner kronor. Skälet anges vara kontraktsbrott. Enligt stämningen var parterna överens om ett hyresavtal för Försäkringskassans gamla hus i Visby, som renoverades inför inflyttningen.
2013-07-11 13:00

SR.se - Gotland
[Liknande]

Ny ogräskampanj i innerstan


Boende i Visby innerstad uppmanas även i år att rensa ogräs framför sina fastigheter. Säckar delas ut till alla fastighetsägare och hämtas sedan gratis av regionen. Under förra årets ogräskampanj fylldes omkring 150 säckar med ogräs i Visby innerstad.
2014-04-25 15:18

helagotland.se
[Liknande]

Regionen får bakläxa för vatten och avlopp


Sju fastighetsägare i Roma får rätt av Statens VA-nämnd. Regionen får inte skjuta upp utbyggnaden av VA-nätet.
2013-12-17 08:54

SR.se - Gotland
[Liknande]

Vite på 50 000 för ombyggt hus


En fastighetsägare i Visby innerstad har byggt om sin fastighet på ett sätt som strider mot de regler som finns för huset. Huset byggnadsminnesförklarades 1997 och får inte byggas om hur som helst.
2011-01-17 13:33

helagotland.se
[Liknande]

"Håller på att dra ihjäl sig"


Tusentals fastighetsägare kan tvingas bygga om när reglerna för slamtömning skärps, skriver Gotlands Tidningar i dag.
2013-08-17 06:51

SR.se - Gotland
[Liknande]

Krögare dömda till fängelse


Fängelse i nio månader. Det blev Gotlands tingsrätts dom för de tre restaurangägare som åtalats för grovt skattebrott och grovt försvårande av skattekontroll.
2009-09-09 13:29

helagotland.se
[Liknande]

Vattnet i Visborgsområdet ska bli bättre


I områdena Visborg och Djuplunda i Visby har fastighetsägare en längre tid haft problem med för dåligt vattentryck.
2014-01-23 15:51

SR.se - Gotland
[Liknande]

Hovrätten dömer krögare för skattebrott


Svea hovrätt fastställer straffet mot de tre restaurangägare i Visby som dömdes för grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll i Gotlands tingsrätt förra året, för att ha manipulerat med kassaapparater och undanhållit miljonbelopp.
2010-09-28 13:12

SR.se - Gotland
[Liknande]

Böter för snöras på polisbil


En 60-årig fastighetsägare i Visby innerstad har fått 80 dagsböter för att han inte hållit sitt hustak rent från snö och istappar. Ismassorna rasade ner från taket och skadade en polisbil, men ingen person kom till skada.
2011-04-04 06:18

SR.se - Gotland
[Liknande]

Själsöbygge avgörs i domstol


Den fastighetsägare vid Själsö norr om Visby som byggt en brygga, trappa och sittplats vid stranden överklagar nu länsstyrelsens beslut att anläggningarna ska tas bort.
2009-08-28 06:13

SR.se - Gotland
[Liknande]

Trafikverket planerar cykelled till Klintehamn


Den omdiskuterade cykelleden mellan Visby och Lummelunda ska vara klar i december, trots att det inte är klart med fastighetsägare eller vattendomen i Mark- och Miljödomstolen. Nästa projekt blir cykelled mellan Västergarn och Klintehamn.
2013-09-25 16:39

SR.se - Gotland
[Liknande]

Krögare bokförde inte tre miljoner


En krögare i Visby åtalas för grovt bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenär. Enligt åklagaren har mannen manipulerat kassaapparaterna, för att på så sätt slippa betala skatt.
2010-05-25 15:22

SR.se - Gotland
[Liknande]

Vill stoppa bygge i Visby innerstad


Två fastighetsägare i Visby innerstad vill att byggnadsnämnden stoppar grannarnas nybygge. De klagande hävdar att de inte fått yttra sig innan byggnadsnämnden beviljat bygglov för växthus och carport.
2014-01-06 12:42

helagotland.se
[Liknande]

Får bygga trots avverkning


En fastighetsägare på mellersta Gotland får ha kvar fyra baracker på sin fastighet trots att man avverkat nyckelbiotoper på tomten.
2013-08-07 15:45

helagotland.se
[Liknande]

Ok till grävning


En fastighetsägare av fastigheten Vagnmakaren 5 i Visby har av länsstyrelsen fått tillstånd till att gräva för grundläggning och VA-schakt i samband med en nybyggnation.
2013-08-29 13:00

SR.se - Gotland
[Liknande]

Lång väntan på sjukhusvård för äldre dement


Äldreomsorgen vid Region Gotland har gjort en så kallad Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen om en händelse vid ett särskilt boende i Visby, då en äldre dement person av oklar anledning föll ur sin rullstol.
2011-03-30 14:57

SR.se - Gotland
[Liknande]

Villaägare överklagar utbyggnad i Visby


Ett 20-tal fastighetsägare i östra Visby vill inte att ett hus i området ska få byggas till.Området vid Persgatan är idag ett villaområde, ett av dom få i Visby och en utbyggnad skulle förändra det, skriver grannarna i sitt överklagande till länsstyrelsen.
2013-09-27 09:51

SR.se - Gotland
[Liknande]

Fastighetsägare lovar belöning för tips om klottrare


Efter helgens klottervåg i Visby har en av de drabbade fastighetsägarna utfäst en tipsbelöning på 10 000 kronor. Det är i området kring Adelsgatan som det sprejats figurer och text med röd färg.
2013-12-31 11:00

helagotland.se
[Liknande]

Belöning ska få fast klottrare


Den omfattande klottervågen i Visby innerstad har fått fastighetsägare Johan Bengtsson att utfästa en belöning på 10 000 kronor till den som namnger den eller de skyldiga, skriver GA.
2013-12-30 06:06

SR.se - Gotland
[Liknande]

P-avgifterna i Visby överklagas


Tekniska nämndens beslut, att införa parkeringsavgifter i centrala Visby, har nu överklagats. Det är en fastighetsägare och en boende i Visby innerstad, Göran Örtbrant och Lena Simonsson, som överklagat beslutet.
2009-11-05 15:12

helagotland.se
[Liknande]

Grannarna: Gör något åt skräptomten


Region Gotland krävde nyligen en fastighetsägare i Fårösund på 35 000 kronor i vite för hans skräpiga tomt. Samtidigt står regionens egen tomt i kvarteret Melonen och förfaller, skriver GA.
2014-02-19 06:36

SR.se - Gotland
[Liknande]

Bungenäs ska utvecklas


Bungenäs, Bungeör och Kustparken i Fårösund har köpts av Joachim Kuylenstierna. Han har köpt områdena från DK Properties som han är delägare i. Därmed blir Joakim Kuylenstierna öns största enskilda mark- och fastighetsägare.
2009-10-16 06:47

SR.se - Gotland
[Liknande]

Hårdare regler för vattenskydd väcker irritation


Region Gotland planerar att införa nya, hårdare, regler för att skydda Visbys vattentäkter. "Det lägger en död hand över bygden", säger en kritisk fastighetsägare som tycker att utveckling förhindras.
2014-02-24 15:24

SR.se - Gotland
[Liknande]

Vill ha cykelbana på Östra Hansegatan


En fastighetsägare vid Östra Hansegatan i Visby vädjar till kommunen att anlägga en cykelbana längs de södra delarna av gatan.
2009-12-07 06:46

SR.se - Gotland
[Liknande]

Restaurangägare grovt misshandlad


En av Visbys restaurangägare blev natten till tisdag misshandlad. Han utsattes för slag och sparkar så att han ramlade omkull. En man är nu gripen gripen för misshandeln som betecknas som grov.
2010-04-20 14:13

SR.se - Ekot
[Liknande]

Åklagaren: "De borde ha polisanmälts"


Uppdaterad: 17:21Det är viktigt att vara generös mot viktiga företagare, så motiverade landshövdingen på Gotland, Marianne Samuelsson, att en fastighetsägare i efterhand fick byggen av bland annat en golfgreen godkända trots att de låg på strandskyddad mark. Nu har ärendet hamnat hos miljöåklagare Leif Johansson.
2009-07-29 16:27

helagotland.se
[Liknande]

Vill flytta cykelstig på Furilden


En fastighetsägare på Furilden vill flytta en cykelväg som passerar längs med en fastighetsgräns.
2013-09-30 12:51

helagotland.se
[Liknande]

Lurade på sitt semesterboende


På bara några dagar har Gotlandspolisen fått in fem anmälningar från personer som blivit lurade på sitt semesterboende i Visby, skriver GA i dag.
2013-08-06 06:12

helagotland.se
[Liknande]

Får schakta i fornlämning


En fastighetsägare i Visby innerstad har fått tillstånd av länsstyrelsen till att ta bort ett mindre jordlager i Visby innerstad.
2013-08-26 12:42

helagotland.se
[Liknande]

Cykelvägen blir klar i år


– Cykelvägen blir klar i år, säger Tiina Ohlsson på Trafikverket.På tisdagskvällen träffade hon fastighetsägare längs cykelvägen Visby-Nyhamnför att diskutera hur grundvattenproblemen ska lösas permanent.
2013-11-12 19:33

SR.se - Gotland
[Liknande]

Jakten fortsätter på krögare till arenahallen


Intresset var noll för att driva restaurangen i arenan i Visby. Nu sker ett "omtag" för att få in bud från krögare, säger Filip Reinhag (S).
2017-08-21 12:35

SR.se - Gotland
[Liknande]

Företag ska hjälpas till nya lokaler


Gotlands kommun försöker nu hjälpa de nio företag som tvingades lämna Donnerska huset i Visby på grund av avhysning. Niklas Ivarsson vid kommunen har ringt runt till olika fastighetsägare för att leta efter lediga lokaler.
2010-09-10 10:35

SR.se - Gotland
[Liknande]

Fastighetsägare i Visby mycket kritisk till "onödig utredning" om vindflöjlar


Fastighetsägaren till det hus i Visby innerstad, som utpekades ha misstänkt stöldgods på taket, är mycket kritisk till hur länsstyrelsen hanterade den anmälan som myndigheten fick om det.
2014-01-21 05:03

SR.se - Gotland
[Liknande]

Fängelse för hot mot krögare


Den man som stått åtalad för att ha hotat krögare i Visby dömdes på fredagen av Gotlands tingsrätt till sex månaders fängelse, för olaga hot och hot mot tjänsteman.
2009-07-10 12:47

helagotland.se
[Liknande]

Rasar på transporterna i innerstan


Många människor är förbannade på varutransporterna i innerstan. Nu kan frågan komma att lyftas i tekniska nämnden, skriver Gotlands Tidningar i dag.
2013-07-26 07:15

helagotland.se
[Liknande]

Hyran var för hög


En gotländsk hyresvärd tog för mycket i hyra.
2013-10-23 10:57

SR.se - Gotland
[Liknande]

Boendeparkering i innerstan


Från och med första januari i år införs boendeparkering i Visby innerstad. Det innebär att de cirka 1 200 bilägarna som bor i innerstan får betala 2 500 kronor per år. Det beräknas ge en årlig inkomst till kommunen på tre miljoner kronor.
2009-10-28 13:38

SR.se - Gotland
[Liknande]

Kokkolokkoskogen får hotell


Kokkolokkoskogen i södra Visby kan säljas efter att politikerna i regionstyrelsen skrivit om kontraktet så att köparen inte får bygga lägenheter.
2017-05-30 15:45

.